Kliniek

 • Zonne-energie voor: koelkast en lampen
 • Waarom
 • koelkast voor medicijnen: de oude koelkast was te klein, functioneerde op gas (wat er niet altijd was) en functioneerde niet goed; de temperatuur schommelde
 • lampen: verpleegkundigen gebruiken nu olielampen die stank en extra hitte afgeven, soms gebeuren er ongelukken met de lamp, soms zelfs met de dood tot gevolg
 • Keiharde impact
 • kinderen blijven in leven omdat ze niet doodgaan aan te voorkomen ziektes, er is een plek waar de vaccins gekoeld bewaard kunnen worden
 • zieken kunnen gebruik maken van medicijnen, die liggen niet langer te rotten in de zon
 • artsen en verpleegkundigen kunnen beter voor hun patiënten zorgen
 • patiënten liggen niet in de hitte en stank van een olielamp
 • Hoeveel mensen bereiken we?
 • 7000 mensen zijn afhankelijk van de kliniek
 • Status: afgerond