ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst alle Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) verplicht onderstaande gegevens op de website te publiceren. Vandaar deze iets wat droge, maar belangrijke pagina.

Statutaire naam
Stichting Soleil Pour Burkina

RSIN/fiscaal nummer
8503 12 796

Post- en bezoekadres
Akeleituin 1
2317 NC Leiden

Doelstelling
Zonne-energieprojecten in Burkina Faso realiseren

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Beleidsplan Stichting Soleil Pour Burkina 4 LVN – 20-11-14

Functie en namen van de bestuurders
Voorzitter – Liz van Velzen
Secretaris – Emmanuel Coulibaly
Penningmeester – Evert van Beekhuizen

Beloningsbeleid
SPB draait geheel op vrijwilligers. De stichting betaalt niemand.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Verslag van uitgeoefende activiteiten 20-11-14

Financiële verantwoording
SPB jaarverslag 2011
SPB jaarverslag 2012
SPB jaarverslag 2013
SPB Jaarverslag 2014
SPB jaarverslag 2015
SPB jaarverslag 2016
SPB jaarverslag 2017

 

 

Beschikking ANBI status toegekend
ANBI beschikking